GUSTO

Gastronomia - Gelateria
Yerevan, Armenia 2006

Designer:     Mikayel Karsyan
3D Graphics: Ruben Malumian