TMS - TUMANYAN SHAURMA

Kebab, Shaurma & Pizza
Yerevan, Armenia 2009

Designer:      Mikayel Karsyan
3D Graphics: Armen Arakelyan